Låg självkänsla?

Att ha problem med låg självkänsla är något som ofta påverkar vardagen negativt. Självkänsla ska inte förväxlas med självförtroende vilket handlar om hur man kan prestera i olika situationer. Självkänsla kan beskrivas som den bild du har av dig själv och hur du tror att andra tycker och tänker om dig.

Även om självkänsla och självförtroende är två skilda områden påverkar de många gånger ändå varandra. I sociala sammanhang kan en person med låg självkänsla ändå framstå som om självkänslan är bra när exempelvis samtalsämnet är handlar om något där personen har gott självförtroende och är aktiv i samtalet. Personen själv kan efter ett sådant samtal börja analysera vad man sa och hur andra reagerade. Enklare frågor eller en blick från någon annan kan i efterhand tolkas som negativt, att man blev ifrågasatt eller tyckte det man sa var konstigt. Den egna analysen kan pågå under kortare eller längre tid, men resultatet brukar vara att man gjort bort sig på ett eller annat sätt. Det här är bara ett exempel på hur en låg självkänsla kan påverka en person.
KBT terapi för att få bättre självkänsla

Hos oss kan du få hjälp genom KBT terapi för att få bättre självkänsla. Vi skapar oss en bild om hur din vardag ser ut och hur din självkänsla varit bakåt i tiden för att se om den förändrats över tid. Vidare tittar man på om något runt dig kan behöva förändras för att inte påverka dig negativt och man går även igenom hur du tänker i vissa situationer. Det är inte vara negativa delar man försöker kartlägga och gå igenom utan söker även efter positiva som möjligen kan förstärkas. Utifrån vad som kommer fram i samtalen skapas en uppfattning om hur man går vidare och vilka KBT-verktyg som kan vara bäst för dig.

Kontakta oss för att boka en tid - ett första steg till en bättre självkänsla!