Parterapi med KBT

Parterapi med KBT (kognitiv beteendeterpi) som metod kan användas både för att utveckla relationen men också vid slitningar och problem eller kriser. Alla våra mottagningar erbjuder parterapi med KBT som grund, och vi kan erbjuda tid med kort väntetid eller till och med akuttid om något plötsligt inträffat där ni snabbt behöver vår hjälp.

Alla förhållanden utsätts då och då för prövning. Ibland kan detta intäffa för ofta eller vara allt för stort för att kunna hanteras på egen hand, som exempelvis vid otrohet. Oavsett vad ni behöver hjälp med är ni välkomna att boka parterapi hos oss.

Vår parterapi

Till oss kommer par med olika bakgrund och skiftande problem i sitt förhållande. Vår parterapi grundar sig på KBT men vi låser oss inte vid en viss terapiform. Om du söker en parterapi som är djupt granskande hos er båda som individer är troligen vår parterapi inte det du söker. Vårt sätt att arbeta är att ställa ert förhållande i centrum, främst utgå från nu rådande förutsättningar och där efter se och arbeta framåt. Vårt uppdrag är inte att belägga någon med skuld eller skam, det främjar oftast inte konstruktiva samtal. Det är därför viktigt för oss att ingen onödigtvis ska känna sig utpekad eller skuldbelagd. Båda ska vara hela tiden få komma till tals för att bådas bild av förhållandet ska komma fram.

Förhållningssätt och hantering av olika situationer är viktiga delar i samtalen. Vi ställer frågorna som får båda att reflektera och se händelser från olika perspektiv. Vi är en aktiv samtalspartner där du möter en modern och effektiv parterapi.

Hur går parterapi till?

Upplägget formas helt efter ert behov. Oftast är båda närvarande vid första sessionen för att tillsammans ge en bild av aktuell situation och vad som hänt. Terapin kan sedan ske med två enskilda samtal för att var och en av er ska få ge mer utförlig information utan att den andra närvarar. Detta säkerställer så långt det är möjligt att båda helt ostört får ge sin version. Här kan man få stöd och hjälp med att tala om saker man kan ha svårt att berätta om inför den andra. Det är inte alltid enskilda samtal används. Det kan bero på att behovet inte finns eller att någon i paret helt enkelt motsätter sig det och då förhåller vi oss efter det.

Efter eventuella ensilda samtal fortlöper gemensamma samtal där vi styr samtalen för att ni ska få bättre förståelse för varandra. Det kan även handla om exempelvis att undvika vissa triggers som utlöser negativa känslor. Välkommen att kontakta oss för en lösningsfokuserad parterapi!