KBT & Parterapi Norrköping

Oavsett om du behöver individuell KBT terapi eller parterapi så kan mottagningen i Norrköping hjälpa dig. Till oss kan även boende i Finspång, Söderköping och Valdemarsvik vända sig vid behov av terapi. Mottagningen i Norrköping erbjuder även akuttider.

Hos oss får du effektiv hjälp genom KBT terapi med exempelvis ångest, livskriser, depression och låg självkänsla. Vid det första samtalet får du berätta lite om vem du är, vad du vill ha hjälp med och bakgrund till det. Där efter formas terapin individuellt för dig.
KBT terapi Norrköping

Vi är en modern mottagning som erbjuder framåtsträvande och lösningsfokuserad terapi i Norrköping. Vår terapiform är främst kognitiv beteendeterapi (KBT). Terapiformen har mer fokus på nutid och framtid än bakåt. Samtalen börjar dock ofta med hur det är idag och hur det varit tidigare. Vi behöver helt enkelt veta vad som varit för att förstå din upplevelse, situation och där efter hitta en väg framåt. Relativt snart går samtalen över till att vara lösningsfokuserade för att du ska känna resultat så snart som möjligt. När negativa tankar och känslor blivit för starka och/eller övergått till ett ältande behöver man bryta detta skyndsamt. Vi finns här för att hjälpa dig med att ta tillbaka kontrollen över ditt liv och dina tankar där KBT terapi utgör grunden.

Tyvärr drar sig många för att söka terapi eftersom man inte riktigt vet om ens problematik är tillräckligt svår för att söka till oss. Vi anser att det är du själv som ska avgöra det och ingen annan. Känner du att tankar och känslor blivit svåra att hantera bör du ta hjälp. Inga tankar eller händelser är fel att prata om ett terapisamtal.

Även om KBT terapi tenderar att ha fokus framåt, på en enklare och bättre framtid, bortser terapiformen inte från vad som hänt tidigare. För att söka svar på varför du tänker eller reagerar som du gör idag söker man efter svar bakåt i tiden. Ibland ser man samband med tidigare upplevelser vilket kan användas för att hitta en långsiktigt hållbar väg framåt. Samtidigt som man går igenom tidigare händelser tittar man på hur du tänkt och reagerat kring det, vilket kan användas i arbetet framåt. Enkelt förklarat kan man säga att KBT terapi begränsar sig i många fall till att fördjupa sig enbart på områden där man ser att något kan vara av intresse för att hantera den dagsaktuella problematiken.

Parterapi

Vår parterapi har KBT som grund men är integrativ, vilket innebär att den även kan ha inslag från andra terapiformer. Detta beroende på vad ni vill ha hjälp med och för att parterapin ska vara så anpassad som möjligt för er båda. En parterapi kan användas för att utvecka en i det stora hela väl fungerande relation, men även vid problem med återkommande konflikter, akuta kriser etc.

Kommunikationsproblem, att prioriteringarna skiljer sig, brist på närhet eller otrohet är ytterligare några områden som en parterapi kan handla om för att nämna några exempel. Ibland vet man vad som är orsaken och i andra fall har flera olika omständigheter med tiden lett fram till att det inte känns som det gjort tidigare.

Det är därför viktigt att inte enbart fokusera på det man själv har identifierat som problematiskt. När ett område trasslat till sig påverkar det ofta flera andra. Man kan utveckla beteendemönster som gör att man upplevs annorlunda mot tidigare. Ens partner tycker plötsligt man förändrats och kan ha svårt att förhålla sig till det, vilket i sin tur uppfattas av den andra. Det blir svårt att på egen hand komma tillrätta med situationen. Det här är bara ett exempel på hur problem i relationen kan uppstå och hållas vid liv. Parterapi hjälper er att identifiera problemen och ge er hjälp och nödvändiga verktyg för att komma vidare.

Det kan vara svårt att på egen hand hitta en lösning när något allvarligt hänt i relationen, eller när man inte riktigt vet hur man ska lösa det som känns fel. Det är svårt att vara objektiv samtidigt som man är en del av relationen, att se sin egen eventuella del i problematiken. När relationen av någon anledning hamnat fel kan man plötsligt få se sidor av sin partner man aldrig sett eller behövt hantera tidigare. Det blir en komplex situation där egna försök till lösningar istället kan förvärra situationen då de ofta förstärker känslan av än mindre samhörighet över tid.
Norrköping, Finspång, Söderköping, Valdemarsvik

Till oss kan boende i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik vända sig för hjälp. För att boka tid ringer eller mailar du oss så hjälper vi dig. Om du mailar oss är får du gärna uppge en kort beskrivning vad du vill ha hjälp med. Välkommen!