Individuell terapi

Det är i individuell terapi du får hjälp vid besvär med ångest, depression, självkänsla m.m. Vid ditt första besök går man igenom vad du vill ha hjälp med och bakgrund till det. Du kommer också få frågor om vem du är och möjligtvis en översiktig bild om en tid bakåt i tiden beroende på vad du vill ha hjälp med. Vidare handlar det om den så kallade målbilden, vilket kan sägas är hur du önskar att det du vill ha hjälp med ska kännas, upplevas eller eventuellt tillåtas påverka dig när du nått fram till avslut i terapin. Helt enkelt hur du vill må vid terapins mållinje. Du får även översiktlig information om vad KBT (kognitiv beteendeterapi) är och hur man arbetar i terapiformen kring det du vill ha hjälp med.

Eftersom terapin utgår från det du vill ha hjälp med samtidigt som den anpassas individuellt för dig är det oftast svårt att på förhand säga hur många gånger man behöver ses (antalet sessioner). Däremot går det ofta att få en prognos om det vid avslutandet av den första sessionen. Det är vanligt att man sedan försöker ses med en till två veckors mellanrum, i alla fall till en början. Det går alltid att anpassa till längre mellanrum om så önskas.