Depression

Depression är ett tillstånd som många gånger kännetecknas av påtaglig nedstämdhet och negativa tankar. Vardagen känns tung, jobbig och man har svårt att ta tag i saker eftersom det ändå känns meningslöst. Även sådant man tyckt varit roligt har plötsligt blivit tråkigt, eller bara orkar man helt enkelt inte med det längre. Man känner sig helt slut och de negativa tankarna tar allt mer plats. Efter en tid brukar besvär av ångest komma vilket gör de negativa tankarna ytterligare svåra att hantera.

Det depressiva tillståndet kan uppstå plötsligt, ofta då utlöst av en händelse i närtid. Men tillståndet kan även komma sakta och över tid bli allt mer påtagligt. Det sistnämnda kan till en början vara svårt att själv märka av, eller ta på allvar. Tillståndet kopplas gärna till tillfälliga omständigheter, mycket på jobbet eller för lite sömn. En tillfällig känsla av trötthet, att saker känns lite tråkiga och enformiga är inte att anse som depression. Men när känslan sitter i längre, och allt mer börjar kännas negativt kan det vara bra att ta hjälp i ett tidigt skede.

KBT terapi mot depression

På våra mottagningar finns hjälp i form av KBT terapi mot depression. Vi går igenom hur du känner dig, om något hänt under perioden i känt besvären komma som kan ha påverkat dig negativt och hur du mått innan. Du kommer få svara på frågor om hur din vardag ser ut. Vidare kommer en del kretsa kring hur dina tankar går samt hur man kan bryta med de negativa tankarna. Man kan också behöva hjälp med att ersätta de negativa tankarna med något nytt och mer positivt.

Om du som läser det här misstänker att du fått en depression eller är på väg att komma in i en sådan, bör du kontakta oss direkt.