Ångest

Ångest är något helt naturligt som vi alla har i oss men märker av på olika sätt eller nivå. En kort och mycket förenklad förklaring är att ångest är kroppens eget larmsystem som kan starta exempelvis vid fara eller när vi hamnar i en trängd situation. Hjärnan kan ge signaler om att fly, att helt enkelt undvika eller minska risken för det som uppleva som en fara eller det obehagliga. Ett helt naturligt beteende. Men ett ångestpåslag som blir ihållande eller betydligt kraftigare än man tidigare känt av kan upplevas som mycket obehagligt. I själva verket kan en plötsligt stark känsla av ångest framkalla och vidmakthålla en ny oro/ångestkänsla över att råka ut för samma känsla på nytt - ångest. Något man i folkmun brukar kalla för ond cirkel har då skapats och behöver skyndsamt brytas. Men besvären av ångest kan uppkomma och skapa besvär på flera andra sätt.

Ångest kan yttra sig genom exempelvis pulsökning och att man blir darrig. Det är en något högre ångest men kan även ge fler och svårare besvär. Vid en ångestattack blir besvären kraftiga och man kan uppleva andningssvårigheter och tryck över bröstet. Om det är första gången man känner av en ångestattack kan det vara en mycket obehaglig upplevelse.

Ångest är helt naturligt men när man har återkommande besvär med ångest eller att man upplever ångestattacker kan det vara bra att söka hjälp. Med KBT kan du få hjälp att bryta med ångesten.

KBT terapi mot ångest

Vi erbjuder KBT terapi mot ångest på våra mottagningar samt genom tele- eller videosamtal. Du behöver inte fundera över om den ångest du känner är tillräckligt stark för att söka hjälp för. Det är du och din upplevelse som avgör detta. Det kan vara bra att söka hjälp genom terapi i ett så tidigt skede som möjligt.